قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

میلان کوندرا
انسان همواره بر این بوده است که زندگینامه ی خاص خود را باز نویسد، گذشته را تغییر دهد و هم ردپای خودش و هم ردپای دیگران را پاک کند.
نظرات
250