قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
به یاد داشته باشید، باور، اطمینان و قطعیت، یک مهارت و توانایی است که هرچه بیشتر آن را تمرین کنید، هر بار می‌توانید با سادگی بیشتری به آن دست یابید.
نظرات
250