قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

دیپاک چوپرا
پول، یک انرژی مثبت و حیاتی است که انسان‌ها با هم مبادله می‌کنند و به راستی، پاداشی است که در برابر تلاش خود، از هستی دریافت می‌دارید.
نظرات
250