قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
چنانچه انسانها همواره در حالت احساسی تردید، دودلی و دوگانگی بودند، به ندرت می‌توانستند به کامیابی درازمدت برسند یا به چیزی که به راستی ارزشمند است دست یابند.
نظرات
250