قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آرتور شوپنهاور
نسبت اندیشه ای که مطالعه می کنیم با آنچه که به ذهن خودمان می رسد، نسبت فسیل گیاهی ماقبل تاریخی است با گیاهی که در رستنگاه خود جوانه می زند.
نظرات
250