قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
انسان‌های خوشبخت و شادمان، کسانی هستند که این شایستگی و توانایی را دارند که از تماشای یک لبخند زیبا، شاد شوند و احساس خوشبختی کنند.
نظرات
250