قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

ویکتور هوگو
برای کسی که در تصور زندگی می‌کند، راستی، بدبو است. آن که تشنه‌ی چاپلوسی‌ است، حیرت می‌آشامد و راستی، قی می کند [=برمی گرداند].
نظرات
250