قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

شری ماتاجی
يا يک زندگي مجلل را در سطح مادی پيش مي گيريد، يا زندگی‌ای شکوهمند از رحمات خداوند را خواهيد داشت –از اين دو يکی را بايد انتخاب کنيد – زمان آن فرا رسيده است.
نظرات
250