قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آندره موروا
زندگانی، یک نمایش و سینمای همیشگی است. تماشاچیان صحنه ی زندگانی یکی پس از دیگری برمی خیزند و از سینمای زندگانی بیرون می روند.
نظرات
250