قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
هرگاه می‌خواهید دست به کاری بزنید و دل آسوده نیستید که چرا می‌خواهید چنین کاری بکنید، دوباره آن را با چَم و هدف زندگانی خود بسنجید و با آن مشورت کنید.
نظرات
250