قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

لئو نیکولایویچ تولستوی
جنگ چنان بی عدالتی ای است که همه ی آنهایی که آن را به راه می اندازند، می بایست صدای وجدان را در درون خود خفه کرده باشند.
نظرات
250