قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آرتور شوپنهاور
مطالعه ی افکار یک مؤلف مانند خوردن ته مانده ی غذای ضیافتی است که به آن دعوت نشده ایم، یا مانند به تن کردن لباسی است که یکی از مهمانان به گوشه ای نهاده است.
نظرات
250