قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتوان سنت اگزوپری
بر سفره‌ای که در زیر درخت سیبی پهن شده باشد، جز سیب بر آن فرود نخواهد آمد و سفره‌ی گسترده‌ی زیر ستارگان، فقط پذیرای غبارات کوکب‌هاست.
نظرات
250