قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
بدبختانه، بیشتر مردم، تربیت را تنها در رفتن به مدرسه می دانند و همین که فارغ التحصیل [ =دانش آموخته ] شدند، دست از پژوهش و آموختن می کشند.
نظرات
250