قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

افلاطون
کودک نمی‌تواند استعاره را از جز آن، بازشناسد و آنچه در کودکی به او آموخته می‌شود، ممکن است همواره در ذهن وی پابرجا مانده، از بین نرود.
نظرات
250