قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

هنری فورد
باور من این است که همه کارها را خداوند روبراه می کند و آن خدای قادر و متعال هیچ نیازی به توصیه و راهنمایی من ندارد؛ در این صورت دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.
نظرات
250