قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

لامنه
درسهائی که بر زانوی مادر آموخته شده، آموزش‌هایی که پدر داده، همراه با داستان‌های شیرینی که در کنار بخاری به گوش خورده، یادگارهای شیرینی است که هرگز کاملاً از یاد نمی‌رود.
نظرات
250