قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

دیوید سداریس
عصر غذای سنتی یونانی می‌خوردیم و در پی‌اش سرگرم بازی می‌شدیم که طی آن به سلامتی یکدیگر یک تخم‌مرغ به رنگ خون را از روی میز برمی‌داشتیم. یادم نمی‌آید نماد چه چیزی بود، ولی اگر کسی تنها تخم‌مرغ بدون ترک روی میز را برمی‌داشت تمام سال خوش‌شانسی می‌آورد. من فقط یکبار برنده شدم. همان سالی که مادرم مرد، خانه‌ام را دزد زد و بخاطر زانودرد در بیمارستان بستری شدم.
نظرات
250