قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آلبر کامو
آدم‌ها یکبار عمیقا عاشق می‌شوند، چون فقط یکبار نمی‌ترسند همه چیز را از دست بدهند، اما بعد از همان یکبار ترس‌ها آنقدر عمیق می‌شوند که عشق دیگر دور می‌ایستد.
نظرات
250