قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

لئو نیکولایویچ تولستوی
بشر تا زمانی که زندگی را به عنوان چیزی مقدس باور نداشته باشد و به همنوعان خود به چشم برادر نگاه نکند، زندگی دیگران را تباه خواهد کرد.
نظرات
250