قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آدولف هیتلر
از طریق استفاده ی هوشمندانه و مکرر از پروپاگند؛ میتوان مردم را متقاعد کرد که بهشت، جهنم است و پست ترین شرایط زندگی مثل زندگی در بهشت است.
نظرات
250