هنری فردریک امیل
زنان مایلند بدون چون و چرا دوست داشته شوند، آن‌ها می‌خواهند دوست داشته شوند نه بخاطر اینکه زیبا، خوش اندام، خوش اخلاق و یا باهوش‌اند بلکه فقط برای اینکه خودشان هستند.