استیو تولتز
وقتی بچه هستی برای این که پیرو جمع نباشی با این جمله به تو حمله می‌کنند "اگر همه از بالای پل بپرند پایین تو هم باید بپری؟" ولی وقتی بزرگ می‌شوی ناگهان متفاوت بودن با دیگران جرم به حساب می‌آید و مردم میگویند "هی. همه دارن از روی پل می‌پرن پایین، تو چرا نمی‌پری؟"
استیو تولتز
هیچ چیز جالب و خوبی در عشق یک طرفه وجود ندارد. به نظرم کثافت است، کثافت مطلق. عشق به کسی که پاسخ احساساتت را نمیدهد ممکن است در کتاب‌ها هیجان انگیز باشد ولی در واقعیت به شکل غیر قابل تحملی خسته کننده است.
استیو تولتز
اگر كائنات تصميم بگيرد درسی دردناک به ما انسانها بدهد، مثل روز روشن است كه فيلسوف بايد عقلش را از دست بدهد، نقاش چشمش، آهنگساز گوشش و آشپز زبانش. درس من؟ من، آزاديی‌ام را از دست دادم.