قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرناندو پسوا
ریاضی دان های بزرگی وجود دارند که در تمرین جمع ساده اشتباه می کنند. این رفتار دلیل بر بی دقتی است و برای هر کسی می تواند پیش بیاید.
نظرات
250