قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
بسیار پیش می‌آید که در زندگی، تجربه و احساس خوبی پیدا می‌کنید، ولی هرگز از خودتان نمی‌پرسید که چه امری، این احساس خوب و خوشایند را ایجاد کرد!
نظرات
250