قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
همه‌ی ما این توانایی را داریم که با دشواری‌ها و بازدارنده‌ها برخورد کنیم، بر آنها پیروز شویم و بر ترس‌های خود چیره گردیم.
نظرات
250