قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
چنانچه می‌خواهید روابطی پایدار و ماندگار داشته باشید، می‌بایست درباره‌ی هویت و ماهیت بنیادی نزدیکان و افراد زندگی خود یک تصمیم قلبی بگیرید.
نظرات
250