قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
شادمان بودن، آن هم زمانی که شرایط خوب است، کار چندان سخت و دشواری نیست؛ همه در این شرایط می‌توانند شادمان باشند و لبخند بزنند.
نظرات
250