قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

میکل آنژ
تمام وعده ها و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی.
نظرات
250