قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آرتور شوپنهاور
نابغه همنشین خود را فراموش می کند و بی توجه به اینکه آیا وی سخنان او را می فهمد یا نه، چنان به حرف زدن ادامه می دهد که گویی کودکی با عروسکش سخن می گوید.
نظرات
250