قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

نظرات
250

بهشت گمشده از جان میلتون هست و من الان فهمیدم!