قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

سورن کی‌یرکگور
هر كس به قدر عظمت آن چه با آن زورآزمايى كرد بزرگى يافت: آن كس كه با جهان ستيز كرد با چيرگى بر جهان بزرگ شد؛ و آن كس كه با خويشتن نبرد كرد با چيرگى بر خويشتن بزرگ شد؛ امّا آن كس كه با خدا زورآزمايى كرد از همه بزرگ تر بود.
نظرات
250