قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

هاروکی موراکامی
همه‌اش مساله‌ی تخیل است. مسئولیت ما از قدرت تخیل شروع می‌شود. درست همان‌طور که ییتس می‌گوید: مسئولیت از رویا آغاز می‌شود. این موضوع را وارونه کنید، در این صورت می‌شود گفت هرجا قدرت تخیل نباشد، مسئولیتی در بین نیست. همان‌طور که در مورد آیشمن می‌بینیم.
نظرات
250