قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

بیل گیتس
من در چند امتحان مردود شدم ولی دوستم تمام امتحاناتش را با موفقیت به پایان رساند...
حالا دوستم مهندسی در مایکروسافت است و من مالک آن.
نظرات
250