قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

نلسون ماندلا
در حالی که از در خارج می‌شدم و به سمت دروازه‌ای می‌رفتم که مرا به سمت آزادی می‌برد، می‌دانستم که اگر تلخی و خشم خود را رها نسازم، همچنان در زندان خواهم بود.
نظرات
250