قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

میلان کوندرا
هیچ چیز از احساس همدردی دشوارتر نیست. حتی تحمل درد خویشتن به سختی دردی نیست كه به گونه ای مشترك با كسی دیگر برای یك نفر دیگر یا به جای شخص دیگری می كشیم و قوه‌ی تخیل ما به آن صدها بازتاب می بخشد.
نظرات
250