قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

استیو تولتز
اگر كائنات تصميم بگيرد درسی دردناک به ما انسانها بدهد، مثل روز روشن است كه فيلسوف بايد عقلش را از دست بدهد، نقاش چشمش، آهنگساز گوشش و آشپز زبانش. درس من؟ من، آزاديی‌ام را از دست دادم.
نظرات
250