قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

استیو تولتز
وقتی بچه هستی برای این که پیرو جمع نباشی با این جمله به تو حمله می‌کنند "اگر همه از بالای پل بپرند پایین تو هم باید بپری؟" ولی وقتی بزرگ می‌شوی ناگهان متفاوت بودن با دیگران جرم به حساب می‌آید و مردم میگویند "هی. همه دارن از روی پل می‌پرن پایین، تو چرا نمی‌پری؟"
نظرات
250