قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

گوردون مور
پیشنهاد می کنم در انجام آزمونهای بحرانی شک نکنیم. این همان چیزی است که به ما می گوید درست یا نادرست به پیش می‌رویم و گام دیگر چیست.
نظرات
250