قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

استیو تولتز
اگر مرگ همان تنهایی باشد منتها برای ابد چه؟ تنهایی‌یی بی‌رحم، ابدی و بی‌امکان ارتباط. ما نمی‌دانیم مرگ چست. شاید همین باشد.
نظرات
250