قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
دشواری در این است که بیشتر ما فریادی را که به چَم درخواست کمک است، با فریادی دیگر که آن هم به چَم درخواست کمک است، پاسخ می‌دهیم.
نظرات
250