قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
می‌بایست به روشی زندگی کنید و به گونه‌ای با مسائل و دشواری‌هایتان روبرو شوید که در پایان زندگی، با افسوس نگویید، ای کاش چنین و چنان کرده بودم.
نظرات
250