قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
بهتر است استانداردها و قوانینی برای خود داشته باشیم که ما را به تلاش و پرکار بودن تشویق نماید، نه اینکه از هر گونه رویارویی، تلاش و مبارزه بازدارد.
نظرات
250