قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

نیما یوشیج
من پرنده عجیبی هستم که در شهرها به‌صدای اول، همه دور من جمع شده و کم‌کم وقتی که نمی‌توانند مرا و اسرار مرا بشناسند از من دور می‌شوند.
نظرات
250