قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
آزمایش و خطا بسیار خوب است، تنها یک عیب دارد: مقدار زیادی از سرمایه ای که همه ی ما کم داریم، یعنی زمان، در این راه صرف می شود.
نظرات
250