قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

توماس ادیسون
هزار بار آزمایشی که در ساختن لامپ نتیجه نداد، هرگز برایم شکست به شمار نرفت. سرانجام، هزار و یکمین آزمایش، در ِکامیابی و روشنایی را به روی من گشود.
نظرات
250