قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

هنری وادزورث لانگ‌فلو
از بهار عشق و جوانی بهره بگیر و باقی را هر چه هست به فرشته ی نیکوکاری واگذار؛ چرا که زمان به زودی این حقیقت را به تو خواهد آموخت که در لانه ی سال پیش، مرغان بجای نمانده اند!
نظرات
250