قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

برایان تریسی
یکی از بهترین راه های استفاده از وقت این است که قابلیت های خود را در زمینه هایی که نتایج کلیدی را برای شما به بار می آورد افزایش دهید.
نظرات
250