قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

حسین پناهی
پشت این پنجره جز هیچِ بزرگ هیچی نیست
قصه اینجاست که باید بود، باید خواند
پشت این پنجره‌ها باز هم باید ماند
و نباید که گریست
باید زیست
نظرات
250