قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آلبر کامو
برای من ماجرای مردی را نقل کردند که دوستش به زندان افتاده بود و او شب‌ها بر کف اتاق می‌خوابید تا از آسایشی بهره نبرد که دوستش از آن محروم شده باشد. چه کسی...؟! چه کسی برای ما بر زمین خواهد خفت؟!
نظرات
250